Sudarea este un proces complex, probabil procesul cu cele mai multe reglementări și standarde dintr-un sistem de producție, în care marja de eroare este foarte mică.
În aceste condiții The Fusion Line, oferă soluții capabile să preîntâmpine atât problemele ce pot apărea în timpul calificării procedurilor de sudare dar și in timpul sudării din producție, al instalării și chiar a exploatării produselor sudate.
Soluțiile noastre au atât fundament tehnic, bazat pe înalta calificare și experiență a inginerilor noștri dar în același timp avem în vedere că factorul uman rămâne o variabilă importantă care de cele mai multe ori face diferența dintre reușită și eșec.
De aceea oferim o atenție considerabilă sudorului, lucrăm îndeaproape cu acesta iar experiența ne-a învățat că acolo este ”poarta” pe unde informația trebuie să treacă în ambele sensuri.

Soluții și consultanță în domeniul sudării

Dezvoltarea procedurilor de sudare în conformitate cu standardele internaționale, specificațiile și standardele specifice unor ramuri industriale sau în conformitate cu specificațiile clienților

Urmărirea întregului proces de calificare a procedurilor de sudare astfel încât acestea să îndeplinească cerințele mecanice, chimice și economice agreate.

Oferirea de soluții la problemele ce pot apărea atât în timpul calificării procedurilor de sudare, calificării sudorilor cât și pentru sudurile din producție.

Investigarea defectelor și oferirea de soluții reparatorii pentru sudurile din producție

Consultanță în domeniul protecției anticorozive

Alegerea metodei optime de protecție anticorozivă

Alegerea procedeelor de curățare și de pregătire a suprafețelor

Efectuarea de teste și calificarea procedeelor de protecție anticorozivă

Controlul și măsurarea elementelor și parametrilor implicați in procesul de producție

Controlul și asigurarea calității

  • 9

    Controlul îmbinărilor sudate înaintea, în timpul și după sudare

  • 10

    Controlul aplicării elementelor de protecție anticorozivă

  • 11

    Dezvoltarea și revizuirea planurilor de inspecție (ITP)

  • 12

    Investigarea și oferirea de soluții pentru non-conformități apărute folosind ”Tap Root Investigation Tools”

  • 13

    Audit și consultanță pentru sisteme de calitate in conformitate cu ISO 9001

The Fusion Line SRL oferă servicii de înaltă calitate, personalul The Fusion Line având calificări interne si internaționale:

    • Inginer Sudor International/European
    • Inginer Diplomat
    • BGAS/CSWIP Site Coating Inspector
    • Auditor Intern pentru sisteme de calitate in conformitate cu ISO 9001
    • „Tap Root Investigation Tool” training
    • Formator profesional (autorizat ANC)