Serviciile de baza pe care The Fursion Line SRL le poate oferi clienților:

Calificarea procedurilor de sudare conform EN ISO 15614-1; EN ISO 15614-2&4; ASME IX; DNV OSF 101, API 1104; ISO 13847; sau în conformitate cu instrucțiunile clienților, aceasta incluzând:

  • Alegerea optimă a procedeului/procedeelor de sudare
  • Stabilirea numărului minim de suduri si recomandarea numărului de suduri de rezervă pentru calificare
  • Proiectarea șanfrenului si a geometriei îmbinării sudate
  • Alegerea materialului de adaos
  • Alegerea consumabilelor optime in funcție de procedeul/procedeele de sudare ales/alese (gaz de protecție, difuze, electrod ne-fuzibil, etc)
  • Alegerea regimului optim de sudare
  • Alegerea temperaturii minime de preîncălzire si maxime între straturi, a tratamentului termic  post sudare daca este necesar
  • Urmărirea testelor mecanice, întocmirea fiselor de taiere si rezolvarea problemelor ce pot apare in timpul testelor mecanice
  • Întocmirea si predarea documentației aferente calificării procedurilor de sudare
  • În funcție de cerințele clienților calificarea procedurilor de sudare se poate efectua in atelierele acestora sau, după caz, putem pune la dispoziția clienților atelier specializat cu toate utilitățile necesare situat  in București

Planificarea sudurilor cu defecte in vederea calificării procedurilor de efectuare a controlului nedistructiv cu ultrasunete (automat- AUT si manual – MUT) – ”defect weld mapping”

Calificare sudori conform, EN 287-1; EN ISO 9606-1; DNV OSF 101, API 1104 sau in conformitate cu specificațiile clienților.

  • Urmărirea si după caz înnoirea certificatelor sudorilor
  • In funcție de cerințele clienților calificarea sudorilor se poate efectua in atelierele acestora sau după caz putem pune la dispoziția clienților atelier specializat cu toate utilitățile necesare situat  in București

Soluționarea cazurilor in care defectele sunt recurente sau apariția unor defecte majore precum fisuri, cratere sau in funcție de materialul de baza, defecte specifice (coroziune inter -granulară, pori si incluziuni solide, apariția carburilor sau structurilor metalografice necorespunzătoare)

Consultanta in cazul sudarii sau reparațiilor prin sudare a unor materiale greu sudabile sau sudabile in condiții specifice precum: piese din anumite fonte, piese din otel turnat, cupru si aliaje cupru-nichel, aluminiu, oteluri înalt aliate precum duplex, super-duplex, oteluri inoxidabile, aliaje pe baza de nichel, piese sau elemente placate.

Soluționarea problemelor ce pot apare in producție precum deformații după sudura sau interacțiunea cu alte departamente precum proiectare, protecție anticoroziva, montaj etc

Instruirea personalului din departamentele de controlul si asigurarea calității cu privire la inspecția sudurilor si a protecției anticorozive.

Instruirea periodica a personalului din departamentul de sudare in conformitate cu standardele in vigoare

Activități de inspecție si controlul calității:

  • Întocmire de planuri de control
  • Inspecții
  • Conceperea si întocmirea de rapoarte
  • Alte activități specifice de controlul calității

Activități specifice de asigurarea calității:

  • Întocmire planuri de inspecție (ITP)
  • Revizuirea planurilor de inspecție
  • Activități de audit
  • Întocmire si revizuire planuri de calitate
  • Alte activități specifice de asigurarea calității